top of page

Ventilatie

Sinds 2016 wordt voor nieuwbouwconstructies alsook energetische renovaties een ventilatie-verslaggever aangesteld

Ventilatie ontwerp.jpg
ventilatie ontwerp 2.jpg
potloodschaduw2.png

1.

Ventilatievoorontwerp 

En-pact adviseert conform de wetgeving, dimensioneert de installatie en becijfert de impact op de constructie. Het verslag wordt opgemaakt voor de start van de werk-zaamheden waardoor op het einde van het project perfect voldaan kan worden aan de ventilatie-eisen.

Ventilatie verslag:  het stappenplan

2.

Controle op de werf 

Roosters, doorstroomopeningen, een correcte balans, warmteterugwinning maar ook akoestische prestaties en het meten van de mechanische debieten. Alles wordt onder de loep genomen!

3.

Ventilatieprestatieverslag

Na de werken worden de prestaties van de afgewerkte ventilatie installatie gerapporteerd en vergeleken met de criteria van het betreffende kwaliteitskader.

En-pact is erkend door SKH BV, een officiële kwaliteitsorganisatie aangesteld door het Vlaams energieagentschap.

Ventilatie ... Waarom?!

Een goed leefmilieu 

De ventilatienormering is in het leven geroepen met slechts één doel voor ogen, namelijk het waarborgen van de luchtkwaliteit en het daaraan gekoppelde leefcomfort. Mooi meegenomen: met een goed ontworpen ventilatiesysteem en het bijhorende kwaliteitsbewijs kan het E-peil dalen!

Energie besparen

Plaats je een ventilatiesysteem? Doe het dan meteen goed! Mits een correcte dimensionering, een gepaste keuze van ventilatoren en kanalen en het correct laten afstemmen van de debieten, kan men heel wat energie besparen.

bottom of page